HÌNH THỨC THANH TOÁN

Chúng tôi có hai hình thức thanh toán :
1 : Chuyển khoản qua ngân hàng.(chuyển khoản đặt cọc hoặc chuyển khoản hết).

- Tên Tài Khoản: Đặng Thị Ngọc 

- STK: 1200209355381

-Ngân hàng : Agribank Láng Hạ 

2 : Tiền mặt.(thanh toán cho lái xe khi kết thúc hành trình).